Meny

Om Oss

HVEM ER SENTRUMSADVOKATEN

SENTRUMSADVOKATEN er et prosedyreorientert advokatfirma bestående av seks advokater, to fullmektiger og en sekretær.

Vi har hovedkontor i Bergen, men behandler saker over hele landet. Videre samarbeider vi med lokale advokater ved behov. Innenfor strafferettsfeltet er vi et av Bergens største advokatfirmaer.

Vår langvarige praksis fra politi/påtalemyndighet, og vår brede kompetanse på området,
innebærer at vi har de beste forutsetninger både som forsvarere og som bistandsadvokater.
To av våre advokater er faste forsvarere ved Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett. Fem av våre advokater er faste bistandsadvokater ved Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett.   

I SENTRUMSADVOKATEN legger vi vekt på kontinuerlig faglig utvikling og oppdatering, og advokatene deltar jevnlig på kurs innenfor sine fagfelt.
Vår målsetting er å tilby advokattjenester på et høyt faglig og etisk godt nivå. Vi opptrer ivaretakende og profesjonelt overfor den enkelte klient.

Alle advokatene i SENTRUMSADVOKATEN er medlemmer i Den Norske Advokatforening og følger Advokatforeningens etiske regler. Firmaet er også representert i Spesialenheten for politisaker, ved tillitsverv i Advokatforeningen, i forskningsutvalg, i styreverv for bedrifter og stiftelser, og ved undervisning og sensurarbeid ved Det juridiske fakultet, i forsvaret og ved høyskoler.

SENTRUMSADVOKATEN driver alminnelig advokatpraksis og har bred prosedyreerfaring fra de fleste saksområder. Hovedtyngden av vårt arbeid ligger innenfor strafferett, barnevern, barne- og familierett (foreldretvister og skifte), erstatningsrett, arbeidsrett og helserett.

Vår bistand omfatter både private, offentlige og næringslivskunder.